تربیت فرزندان با متدهای روانشناسی نوین

کاراکو اپلیکیشنی است که زیر نظر متخصصین مجرب روانشناسی حوزه کودک تولید شده است و در آن سعی شده است تا به والدین کمک کند با استفاده از مشوق های رفتاری، فرزندان خود را به طرز صحیح تربیت کنند. در این راه علاوه بر عملکرد هوشمند اپلیکیشن، روانشناسان و متخصصان حوزه کودک نیز در کنار والدین خواهند بود.

قابلیت ها و امکانات اپلیکیشــن کاراکو

ساختار طراحی شده در اپلیکیشن کاراکو می تواند به تربیت صحیح فرزند شما بسیار کمک کند. ترغیب و تشویق کودکان به انجام کارهای خوب با استفاده از یک سیستم هوشمند در اپلیکیشن صورت میگیرد.

تشویق به کارهای خوب

کاراکو به والدین کمک میکند تا بتوانند فعالیت روزانه کودک خودرا مدیریت کنند. والدین می توانند مجموعه ای از تکالیف روزانه را برای کودک مشخص کرده و او را ترغیب به انجام آن کنند.

مدیریت فعالیت های روزانه

کاراکو سیستمی طراحی کرده است که شما می توانید به فعالیتهای خوب فرزند خود امتیاز دهید و با استفاده از مدل روانشناسی تشویق به آنان پاداش دهید.

سیستم پاداش دهی

با توجه به اینکه اپلیکیشن کاراکو تحت نظر گروهی از روانشناسان حوزه کودک تهیه شده است جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت ممکن، گروهی از مشاوران حوزه کودک در کاراکو جهت راهنمایی و مشاوره همراه شما هستند.

مشاوره و روانشناسی کودک

کاراکو مجموعه ای از بهترین تفریحات و سرگرمی ها را برای فرزندان شما گردآوری کرده است. از فیلم و کارتون و بازی گرفته تا معرفی مراکز تفریحی و سرگرمی شهر شما

برنامه های تفریحی و سرگرمی

کاراکو با معرفی برترین مراکز آموزشی در شهر و محدوده محل زندگی شما، سعی میکند شما را با امکانات آموزشی این مراکز آشنا کرده و به شما در انتخاب آنها کمک کند.

برترین مراکز آموزشی

کاراکو اطلاعات مجموعه ای متخصصین در حوزه های مختلف درمانی مرتبط با کودک و مادر را گردآوری کرده است و شما می توانید با مراجعه به این بخش متخصص مورد نظر خودرا جستجو کرده و با آنها ارتباط برقرار کنید.

کلینیک آنلاین

ده ها مدل از تستهای برتر روانشناسی در کاراکو گردآوری شده است که شما میتوانید با استفاده از آنها ارزیابی درستی از فعالیت های خود و فرزندانتان داشته باشید.

تستهای روانشناسی

قابلیت ها و امکانات اپلیکیشــن کاراکو

ساختار طراحی شده در اپلیکیشن کاراکو می تواند به تربیت صحیح فرزند شما بسیار کمک کند. ترغیب و تشویق کودکان به انجام کارهای خوب با استفاده از یک سیستم هوشمند در اپلیکیشن صورت میگیرد.

تشویق به کارهای خوب

کاراکو به والدین کمک میکند تا بتوانند فعالیت روزانه کودک خودرا مدیریت کنند. والدین می توانند مجموعه ای از تکالیف روزانه را برای کودک مشخص کرده و او را ترغیب به انجام آن کنند.

مدیریت فعالیت های روزانه

کاراکو سیستمی طراحی کرده است که شما می توانید به فعالیتهای خوب فرزند خود امتیاز دهید و با استفاده از مدل روانشناسی تشویق به آنان پاداش دهید.

سیستم پاداش دهی

با توجه به اینکه اپلیکیشن کاراکو تحت نظر گروهی از روانشناسان حوزه کودک تهیه شده است جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت ممکن، گروهی از مشاوران حوزه کودک در کاراکو جهت راهنمایی و مشاوره همراه شما هستند.

مشاوره و روانشناسی کودک

کاراکو مجموعه ای از بهترین تفریحات و سرگرمی ها را برای فرزندان شما گردآوری کرده است. از فیلم و کارتون و بازی گرفته تا معرفی مراکز تفریحی و سرگرمی شهر شما

برنامه های تفریحی و سرگرمی

کاراکو با معرفی برترین مراکز آموزشی در شهر و محدوده محل زندگی شما، سعی میکند شما را با امکانات آموزشی این مراکز آشنا کرده و به شما در انتخاب آنها کمک کند.

برترین مراکز آموزشی

کاراکو اطلاعات مجموعه ای متخصصین در حوزه های مختلف درمانی مرتبط با کودک و مادر را گردآوری کرده است و شما می توانید با مراجعه به این بخش متخصص مورد نظر خودرا جستجو کرده و با آنها ارتباط برقرار کنید.

کلینیک آنلاین

ده ها مدل از تستهای برتر روانشناسی در کاراکو گردآوری شده است که شما میتوانید با استفاده از آنها ارزیابی درستی از فعالیت های خود و فرزندانتان داشته باشید.

تستهای روانشناسی

نمای کلی اپلیکیشــن کاراکو

56725

تعداد دانلود

45823

تعداد کابر

4534

تعداد نصب فعال

تشویق فرزندان به انجام فعالیت های خوب

علم نوین روانشناسی نشان داده است که سیستم تشویق و پاداش دهی به کودکان در قبال اعمال خوب آنها به شدت در رشد شخصیت و تربیت آنها نقش دارد.
کاراکو با طراحی یک سیستم هوشمند علاوه براینکه به والدین کمک می کند تا فعالیت های روزمره فرزندان خود را مدیریت کنند، برنامه های تشویقی خاصی را برای بهبود رفتاری کودکان ارائه می کند.

مجموعه ای از فیلم ها، برنامه ها و سرگرمی های آموزشی

کاراکو به صورت یه پلتفرم دوگانه طراحی شده است که در آن کودکان می توانند با دسترسی به صفحات مخصوص خود از صدها فیلم آموزشی، کارتون، بازی و سرگرمی های مختلف بهره ببرند و همچنین مشوق های رفتاری خود را ببینند و سعی در جمع آوری امتیاز کنند.

خدمات درمانی و روانشناسی حوزه کودک

کاراکو به والدین کمک می کند تا بهترین و مجربترین متخصصین در حوزه های مختلف درمانی مرتبط با فرزندان خود را پیدا کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند.
ارتباط با روانپزشکان کودک و شرکت در تستهای روانشناسی نیز از دیگر ویژگی های اپلیکیشن کاراکو می باشد.